Wind turbines

Ympäristö

Jotta voimme tuottaa potilaille ja kuluttajille korkealaatuisia tuotteita myös tulevaisuudessa, meidän on suojeltava luonnonvaroja, joita nyt tarvitsemme niiden valmistamiseen. Olemme sitoutuneet vähentämään toimintamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksia läpi koko tuotteen elämänkaaren.

Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet hiilen, veden ja jätteen vähentämiseksi. Tavoitteet koskevat koko arvoketjua: yhtä lailla raaka-aineiden hankintaa kuin omien tehtaidemme ja laboratorioidemme vaikutuksia kuin potilaiden ja kuluttajien käytössä olevia tuotteitamme ja niiden hävittämistä.

  • Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.
  • Olemme kehittäneet systemaattisen lähestymistavan, jonka avulla voimme vähentää veden ja hiilen kulutusta  sekä vähentää tuotannosta aiheutuvan jätteen määrä erilaisissa olosuhteissa.

Hiili

Pidemmän tähtäimen tavoitteenamme on hiilineutraali tuotantoketju vuoteen 2050 mennessä. Vähennämme tuotantopäästöjä ja teemme yhteistyötä alihankkijoiden ja kuluttajien kanssa, jotta voimme vähentää myös päästöjä, jotka johtuvat raaka-aineiden hankinnasta ja tuotteidemme käytöstä. Lisäksi kehitämme tuotteillemme entistä tehokkaampia valmistusmenetelmiä.

Kannustamme työntekijöitämme vähentämään työmatkailusta aiheutuvia päästöjä sisäisen haastekampanjan avulla.

Tuotteiden ympäristövaikutukset

Teemme 35 tärkeimmästä tuotteestamme hiilijalanjälkianalyysejä, joiden avulla löydämme tehokkaimmat tavat vähentää niiden tuotantoon, jakeluun ja käyttöön liittyviä päästöjä.

Tuotannon ympäristövaikutukset

Kun pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme, on tärkeää vähentää sekä energian käyttöä että hiilipäästöjä, jotka aiheutuvat käyttämämme energian tuotannosta. Investoimme energiatehokkaaseen teknologiaan ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöämme.

Vesi

Tutkimme globaalin tuotantoketjumme veden käyttöä vuosittain, jotta voimme tunnistaa, miten voimme vähentää vedenkäyttöä ja varautua potentiaalisiin riskeihin. Käytämme World Business Council for Sustainable Development -järjestön kehittämää Global Water Tool -työkalua.

Käytämme tuotannossamme yli 15 miljoonaa kuutiometriä vettä vuosittain, mutta tämä vastaa vain yhtä prosenttia koko vesijalanjäljestämme. Loput 99 % vedestä käytetään muualla arvoketjussamme. Tästä syystä etsimme keinoja, joilla voimme vähentää alihankkijoidemme ja kuluttajien vedenkäyttöä. Tavoitteemme on vähentää vedenkäyttöä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Jätteet

Tavoitteemme on puolittaa tuotannosta aiheutuvan jätteen määrä vuoteen 2020 mennessä. Saavutamme tämän tavoitteen neljällä tavalla: välttämällä jätteen tuottamista, käyttämällä uudelleen, kierrättämällä ja tuottamalla jätteestä energiaa.

Vähennämme kaatopaikalle päätyvää jätettä mm. käyttämällä pakkauksia, joilla on jäähdytetty rokotteita kuljetuksen aikana, eristysmateriaalina rakentamisessa.

Inhalaattoreiden kierrätykseen meillä on oma ohjelma, Complete the Cycle, joka kannustaa potilaita palauttamaan käytetyt inhalaattorit ohjelmaan osallistuviin apteekkeihin, jotka lähettävät ne meille kierrätettäviksi. Tämä vähentää kaatopaikkajätettä, mutta myös estää jäljellä jäänyttä ponnekaasua vapautumasta ilmakehään, sillä me keräämme sen talteen.