Tutkimuksen avoimuus

Avoimuus on tieteen kehityksen perusta. Se on myös edellytys sille, että lääkärit ja koko tiedeyhteisö saavat tietoa tärkeistä tutkimuslöydöksistä.

Kansainvälinen tutkimusrekisterimme on avoin tietopankki, joka on tarkoitettu tutkijoille, lääkäreille ja koko lääkealalle. Julkaisemme siellä kliinisten tutkimustemme tulokset riippumatta siitä, ovatko tulokset positiivisia vai negatiivisia.

Tutkimusrekisteristä löytyy:

  • tiivistelmät käynnissä olevista tutkimuksista
  • tulokset päättyneistä tutkimuksista (kehitteillä olevat ja myyntiluvalliset valmisteet)
  • tulokset havaintotutkimuksista (joissa on tutkittu GSK:n lääkkeitä) sekä meta-analyyseistä (joissa arvioidaan kahden tai useamman aiemman tutkimuksen tuloksia)
  • tulokset jatkokehityksestä poistettujen lääkehoitojen analyyseistä (jotta muut tutkijat saavat tietoa tutkimusalueista, joihin ei kannata panostaa)
  • päätutkijoiden nimet.

Pyrimme julkaisemaan tulokset vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa 18 kuukauden sisällä lääketutkimuksen päättymisestä ja 24 kuukauden sisällä rokotetutkimuksen päättymisestä.