Scientist in lab

Lääkkeiden kehittäminen

Uuden lääkkeen kehittäminen on pitkä ja mutkainen matka. Uuden hoidon kehityskaareen kuuluu tyypillisesti seitsemän eri vaihetta, ja matka lupaavasta ideasta myyntiluvan saamiseen voi kestää 15 vuotta.

Tärkeintä lääkkeen kehityksessä on potilaiden turvallisuus. Suurin osa tutkimistamme lääkemolekyyleistä ei koskaan päädy potilaiden käyttöön. Ennen kuin löydämme lääkkeen, jonka tehoa ja turvallisuutta voidaan tutkia ihmisillä, tutkijamme ovat saattaneet käydä läpi ja hylätä 5 000 muuta yhdistettä.

Tutkimme ja seuraamme lääkkeitämme koko niiden elinkaaren ajan. Julkaisemme tutkimustemme tulokset avoimessa kliinisessä tutkimusrekisterissä.

Ilman laajaa yhteistyöverkostoa ei syntyisi sitä huippuosaamista, jota tämän päivän lääkekehitys edellyttää. Teemme tutkimusta yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kanssa.

GSK:lla on tutkimuskeskuksia Belgiassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Kanadassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa.