Female scientist in lab

Kliiniset lääke- ja rokotetutkimukset

Kliiniset eli ihmisillä tehtävät tutkimukset ovat merkittävä osa lääke- ja rokotekehitystä. Ennen kliinisiä tutkimuksia lääkeaineella ja rokotteella on jo tehty prekliinisiä tutkimuksia laboratorio-olosuhteissa. Niissä on selvitetty kehitteillä olevan valmisteen vaikutusmekanismeja ja turvallisuutta.

Kliinisiä tutkimuksia valvovat lääkeviranomaiset, Suomessa Fimea ja eettinen toimikunta, joka koostuu ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista. Laajimmissa tutkimushankkeissa kokoamme lisäksi kansainvälisistä huippuasiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän seuraamaan ja ohjaamaan hankkeen toteuttamista.

Noudatamme kaikissa kliinisissä tutkimuksissamme Helsingin julistuksen sekä hyvän tutkimustavan (Good Clinical Practice) mukaisia eettisiä standardeja ja ohjeistuksia.

Kliinisiin tutkimuksiin osallistuminen on aina täysin vapaaehtoista, ja tutkimukseen osallistuvat henkilöt voivat halutessaan keskeyttää tutkimukseen osallistumisen koska tahansa.

Kliininen tutkimusohjelma koostuu kolmesta vaiheesta, joita kutsutaan faaseiksi. Tutkimusten tavoitteet vaihtelevat faaseittain, ja tutkimuksiin otettavien henkilöiden määrä kasvaa sitä mukaa, mitä pidemmälle kliinisessä tutkimusohjelmassa edetään. Turvallisuutta seuraamme jokaisen kliinisen tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.