Tutkimus ja innovaatiot

Uusien lääkkeiden ja rokotteiden tutkiminen ja kehittäminen on liiketoimintamme ydin. GSK:n tavoitteena on tuoda markkinoille lääkkeitä ja rokotteita, jotka ovat ensimmäisiä luokassaan tai selkeitä parannuksia aiemmin käytössä olleisiin verrattuina.

GSK:lla on yli 150 vuotta pitkä historia tieteen soveltamisessa terveyden hyväksi.

Meillä on organisaatiossamme yli 11 000 tutkijaa, jotka yrittävät kehittää yhä tehokkaampia ja turvallisempia lääkkeitä ja rokotteita, yhä helppokäyttöisempiä laitteita ja myös aivan uusia hoitoja sairauksiin, joihin ei ole aikaisemmin lääkkeitä ollut.Tavoitteemme on näin tuoda markkinoille lääkkeitä ja rokotteita, jotka ovat aidosti innovatiivisia, ensimmäisiä luokassaan tai selkeitä parannuksia aiemmin käytössä olleisiin verrattuina.

  • 20-30 potentiaalisesta tuotteesta tulossa uusia tutkimustuloksia vuoden 2018 loppuun mennessä
  • 14 rokotetta eri kehitysvaiheissa
  • 1500 eri tutkimuskumppania: akateemisia tutkimuslaitoksia, bioteknologian ja lääkealan yrityksiä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia

Olemme edelläkävijöitä tutkimustoiminnan läpinäkyvyyden lisäämisessä. Julkaisemme kaikkien kliinisten lääketutkimustemme tulokset tutkimusrekisterissämme riippumatta siitä, ovatko tutkimustulokset kielteisiä tai myönteisiä. Olemme myös avanneet pääsyn kliinisten
lääketutkimuksemme potilastason tuloksiin jatkotutkimuksia ja uudelleen analysointia varten.

GSK:n lääkkeitä ja rokotteita tutkitaan myös Suomessa

Suomessa tutkimuksen ja kehityksen painopisteenä  ovat rokotetutkimukset. Esimerkiksi HPV- ja pneumokokkirokotteita on tutkittu Suomessa laajoissa väestötutkimuksissa.

Suomessa tekemämme tutkimus- ja kehitysinvestoinnit tuottavat lisää tietoa nimenomaan suomalaisille potilaille tyypillisistä tarpeista. Investoinnit tarkoittavat myös suomalaisia työpaikkoja ja verotuloja. Lisäksi paikalliset kumppanimme voivat hyödyntää maailmanlaajuisen verkostomme kautta leviäviä uusia toiminta- ja ajattelutapoja.

Olemme käyttäneet Suomessa tapahtuvaan tuotteidemme kehittämiseen ja tutkimiseen noin 108 miljoonaa euroa viimeisen vuosikymmenen aikana (2008-2017).