Woman writing office

GSK työpaikkana

Työpaikkana GSK tarjoaa mahdollisuuksia, joita vain menestyvä globaali yritys voi antaa. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää meiltä dynaamisuutta ja innovatiivisuutta sekä yrityksenä että työntekijöinä.

Työpaikkana GSK tarjoaa mahdollisuuksia, joita vain menestyvä globaali yritys voi antaa. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää meiltä dynaamisuutta ja innovatiivisuutta sekä yrityksenä että työntekijöinä.

Merkityksellinen työ motivoi meitä

Tiedämme, että yksi tärkeimmistä työntekijöitämme motivoivista tekijöistä on se, että he kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa ihmisten elämään myönteisesti.

Vahvasti tieteeseen pohjautuvana terveydenhuollon kansainvälisenä yrityksenä meillä on selkeät arvot ja tarjoamme kehittymismahdollisuuksia uransa eri vaiheissa oleville, koulutustaustaltaan erilaisille ihmisille.

Menestyksemme riippuu työntekijöistämme

Luotamme vankasti työntekijöidemme osaamiseen, asiantuntemukseen ja kykyyn innovoida ja kehittää uutta. Kannustamme ja autamme työntekijöitämme ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään ja maksimoimaan omia ammatillisia mahdollisuuksiaan. Meille on tärkeää edistää työssä oppimista ja palkita GSK:laisia suorituksistaan ja saavutuksistaan.

Tarjoamme työntekijöillemme laajan valikoiman oppimismahdollisuuksia ja räätälöityjä kehittymisohjelmia. Lisäksi tarjoamme GSK:laisille koulutuksia, mentorointia ja valmennusta sekä mahdollisuuden päästä mukaan kansainväliseen Pulse-vapaaehtoisohjelmaamme

Molemminpuolista sitoutumista

Tavoitteemme on, että jokainen GSK:lainen on sitoutunut työhönsä ja työyhteisöönsä ja ymmärtää oman merkityksensä menestyksemme kannalta ja yrityksemme tavoitteiden saavuttamisessa.

Koska työntekijöidemme kokonaisvaltainen hyvinvointi on meille tärkeää, panostamme myös joustaviin tapoihin tehdä töitä, kuten osa-aikaiseen työskentelyyn, etätyöskentelyyn ja joustaviin työaikoihin.

Lisätietoa

Katso lisätietoja GSK:sta työpaikkana globaaleilta sivuiltamme.