Tietosuojaseloste

Päivitetty:  14/06/2018

GSK:lle on tärkeää olla luottamuksesi arvoinen.

Haluamme varmistaa sinun ymmärtävän, mitä henkilötietojasi voimme kerätä ollessasi vuorovaikutuksessa GlaxoSmithKlinen ja sen konserniyhtiöiden ("GSK", "me", "meitä" ja "meidän") kanssa sekä miten käytämme ja suojaamme henkilötietojasi.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä,

Saatamme ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.  Suosittelemme, että luet tämän selosteen määräajoin.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jollakin jäljempänä kerrotuista tavoista.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Henkilötiedot, joita keräämme ollessasi vuorovaikutuksessa tämän sivuston kautta, sisältävät seuraavia tietoja:

 • meille antamasi tiedot, esimerkiksi:
  • nimesi ja yhteystietosi
  • GSK:lle lähetetyt sähköpostiviestit
  • rekisteröitymislomakkeen tiedot kun kirjaudut webcast-lähetykseen
  • vastauksesi kyselyissä, joihin mahdollisestiosallistut.
 • evästeitä ja muita teknologioita käyttämällä saadut tekniset tiedot, esimerkiksi:
  • aktiivisuustiedot, kuten se milloin täytit tällä sivustolla olevan lomakkeen
  • tiedot käynneistäsi tällä sivustolla, mukaan lukien käyttämäsi selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä, käyntikerrat, katsellut sivut, napsautetut URL-osoitteet, IP-osoitteesi ja sivut, joilla kävit ennen tätä sivustoa ja sen jälkeen
  • sosiaalisen median seurantapikselit, joiden avulla Facebookin ja Twitterin kaltaiset alustat voivat käyttää tätä sivustoa ja seurata toiminnastasi
  • laitetiedot, mukaan lukien yksilöllinen laitetunniste, laitteiston malli, käyttöjärjestelmä ja versio sekä mobiiliverkon tiedot.

Saatamme kerätä julkisiksi katsottavia henkilötietoja, kun seuraamme muita verkkosivustoja, esimerkiksi julkisilla alustoilla olevia digitaalisia keskusteluja, jotta voimme paremmin ymmärtää ihmisten mielipiteitä meistä tai lääketeollisuudesta yleensä. Saatamme yhdistää tietoja, jotka olemme saaneet sinusta eri lähteistä.

Saatamme kerätä seuraavia henkilötietojasi, kun ilmoitat meille tuotteeseemme liittyvästä haittavaikutuksesta: sukupuoli, syntymäaika ja terveyttä koskevat tiedot.

Miten käytämme henkilötietojasi?

Saatamme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • palvelujen ja tiedon tarjoaminen, mukaan lukien seuraavat:
  • internet palvelut, kuten webcast-lähetykset
  • lehdistötiedotteet
  • työpaikkailmoitukset
  • taloudelliset tulokset
  • vinkit ja hyödylliset tiedot sekä tuotteitamme ja palvelujamme koskeva markkinointiviestintä. GSK hankkii aina suostumuksen markkinointiviestintään, jos laki sitä edellyttää.
 • yhteydenotot ja yhteydenpito, esimerkiksi seuraavissa tarkoituksissa:
  • pyyntöihisi vastaaminen (esimerkiksi haettuasi työpaikkaa)
  • tärkeiden ilmoitusten ja päivitysten lähettäminen, mukaan lukien käyttöehtojen ja käytäntöjen muutosilmoitukset sekä turvallisuusvaroitukset ja ylläpitoviestit.
 • liiketoimintamme harjoittaminen, esimerkiksi:
  • johonkin tuotteeseemme liittyvästä mahdollisesta haittavaikutuksesta tekemääsi ilmoitukseen vastaaminen sekä tuotteidemme turvallisuuden seuranta
  • sovellettavien lakien, säännösten ja suositusten noudattaminen
  • viranomaisten, hallitusten, tuomioistuinten ja lainvalvontaviranomaisten antamien vaatimusten tai pyyntöjen noudattaminen
  • laittomaan tai haitalliseen käytökseen syyllistyvän käyttäjän tutkinta ja tällaista käyttäjää koskevat toimenpiteet.
 • päivittäisten toimintojemme parantaminen, esimerkiksi:
  • sisäiset tarkoitukset, kuten auditointi, tietojen analysointi ja tutkimus, jotka auttavat meitä tarjoamaan ja parantamaan GSK:n digitaalisia alustoja, sisältöä ja palveluja
  • tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvien trendien, käytön ja toimintojen seuraaminen ja analysoiminen, jotta ymmärtäisimme, mitkä digitaalisten alustojemme ja palvelujemme osat ovat kiinnostavimpia, ja parantaaksemme alustojemme suunnittelua ja sisältöä
  • tuotteidemme ja palvelujemme sekä sinulle kohdistetun viestintämme parantaminen
  • ajan tasalla olevien yhteystietojesi varmistaminen (soveltuvissa tilanteissa).

Millä perusteella käytämme henkilötietojasi?

Tietosuojalainsäädännössä on eritelty useita erilaisia syitä, joiden perusteella yritys voi kerätä ja käyttää henkilökohtaisia tietojasi.

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Oikeutettuihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin: Käytämme henkilötietojasi tekemään sinulle kohdistetusta viestinnästä merkityksellisempää ja räätälöidympää ja tekemään tuotteitamme ja palvelujamme koskevasta kokemuksestasi tehokkaan. Henkilötietojesi käyttäminen myös auttaa meitä harjoittamaan ja parantamaan liiketoimintaamme ja minimoimaan sinulle mahdollisesti tarjoamiemme palveluiden häiriöitä.
 • Kanssasi solmitun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi: meidän on mahdollisesti käsiteltävä henkilötietojasi pyytämäsi tuotteen tai palvelun toimittamiseksi.
 • Noudattaaksemme laillisia velvoitteitamme ja muita tietopyyntöjä: Meille on tärkeää voida noudattaa lakeja, säännöksiä ja suosituksia sekä muita tässä määritettyjä tietoja koskevia pyyntöjä tai vaatimuksia. Ne vaikuttavat siihen, miten harjoitamme liiketoimintaamme, ja ne auttavat meitä tekemään tuotteistamme ja palveluistamme mahdollisimman turvallisia.
 • Olet antanut suostumuksesi: Toisinaan saatamme tarvita suostumuksesi käyttää henkilötietojasi yhteen tai useampaan edellä määritettyyn tarkoitukseen. Katso Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi -kohdasta tietoa oikeuksista joita sinulla on, jos käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella.

Miten pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi aina lain vaatiman ajan ja säilytämme henkilötietojasi myös silloin, jos se on tarpeen sellaisten oikeudenkäyntien tai tutkimusten yhteydessä, joissa GSK on osallisena. Muutoin säilytämme henkilötietojasi seuraavasti:

 • niin pitkään kuin on tarpeen tarjotaksemme sinulle pääsyn pyytämiisi palveluihin
 • jos olet ottanut meihin yhteyttä esittääksesi kysymyksen tai pyynnön, säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen siihen vastaamiseksi.

Henkilötietojesi jakaminen muiden kanssa ja siirtäminen maasta toiseen

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraaville tahoille:

 • GSK-konserniyhtiön jäsenet
 • seuraavat luotettavat kolmannet osapuolet:
  • edustajamme ja palveluntarjoajamme, mukaan lukien ne, jotka toimittavat meille teknologiapalveluja, kuten data-analytiikkaa, ylläpitoa ja teknistä tukea
  • ammattilaisneuvojamme, auditoijamme ja liikekumppanimme
  • viranomaiset, hallitukset ja lainvalvontaviranomaiset
  • muut kolmannet osapuolet kaiken liiketoimintamme tai liiketoimintamme jonkin osan uudelleenjärjestelyn yhteydessä.

GSK, sen konserniyhtiöt ja GSK:lta toimeksiannon saaneet luotetut kolmannet osapuolet voivat käsitellä henkilötietojasi kotimaasi ulkopuolella. Tietosuojalainsäädäntö maissa, joihin henkilötietojasi siirretään, ei välttämättä vastaa tai tarjoa vastaavaa suojaustasoa kuin oman kotimaasi lait.  

Sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti noudatamme asianmukaisia toimia varmistaaksemme, että henkilötietosi pysyvät suojattuina ja turvassa, kun niitä siirretään kotimaasi ulkopuolelle.  Näitä toimia ovat muun muassa tietosuojaa koskevien vakiosopimuslausekkeiden käyttö tiedonsiirtosopimuksissa sekä GSK:ta koskevat sitovat säännöt.  Lisätietoa tiedonsiirtosopimuksista löydät täältä. Lue myös GSK:ta koskevat sitovat säännöt.

Henkilötietojesi suojaaminen

Noudatamme erilaisia suojaustoimenpiteitä ja -tekniikoita suojataksemme henkilötietojasi valtuuttamattomalta pääsyltä, käytöltä, jakamiselta, muuntelulta tai tuhoamiselta sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Jos esimerkiksi jaamme henkilötietojasi ulkoisten palveluntarjoajien kanssa, saatamme laatia kirjallisen sopimuksen, joka velvoittaa palveluntarjoajat pitämään tietosi luottamuksellisina ja noudattamaan asianmukaisia suojaustoimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi.

Tietojen lähettäminen meille internetin tai matkapuhelinverkkoyhteyden välityksellä ei välttämättä ole täysin turvallista, ja tällainen lähetys tapahtuu omalla vastuullasi.

Sivustot, joita emme omista tai hallitse

Toisinaan saatamme jakaa linkkejä sivustoihin tai mobiilisovelluksiin, joita emme omista tai hallitse. Tämä tietosuojailmoitus ei koske kyseisiä sivustoja. Jos päätät käyttää kyseisiä sivustoja, lue kullakin käyttämälläsi sivustolla tai mobiilisovelluksessa julkaistut oikeus- ja tietosuojalausekkeet ymmärtääksesi niiden tietosuojakäytännöt.

Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Sinulle on tietosuojalaeissa annettu useita oikeuksia henkilökohtaisiin tietoihisi.

Sinulla saattaa olla oikeus:

 • pyytää GSK:lta pääsy GSK:lla oleviin henkilötietoihisi
 • pyytää henkilötietojesi korjaamista ja/tai poistamista
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn (jos GSK käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi perusteella)
 • pyytää GSK:lle antamiesi henkilötietojen vastaanottamista tai siirtoa toiseen organisaatioon koneellisesti luettavissa olevassa muodossa
 • valittaa paikalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos tietosuojaasi koskevia oikeuksia on rikottu tai jos olet kärsinyt vahinkoa henkilötietojesi laittoman käsittelyn tuloksena.

Jos haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksia, ilmoita meille siitä käyttämällä jäljempänä Ota yhteyttä -osiossa ilmoitettuja yhteystietoja. 

Entä jos et halua antaa meille henkilötietojasi?

Kun sinulta kysytään halukkuutta antaa henkilötietojasi meille, voit aina valita olla antamatta niitä. 

Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä tai jos olet antanut suostumuksen käsittelyyn ja päätät perua sen myöhemmin, kunnioitamme päätöstä oikeudellisten velvoitteidemme mukaisesti. Se voi tarkoittaa, että emme voi suorittaa tarvittavia toimia edellä olevassa Miten käytämme henkilötietojasi -osiossa kuvattujen tarkoitusten saavuttamiseen tai että et voi hyödyntää tarjoamiamme palveluja ja tuotteita.

Evästeet ja muut teknologiat

Tällä verkkosivustolla käytetään "evästeitä", joiden avulla sivusto tunnistaa sinut ja vastaa sinulle yksilönä. Voit joko hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön.

Jos kiellät evästeiden käytön, sivuston kaikki osat eivät välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla ja sivuston käyttökokemuksesi voi siten heikentyä. Lisätietoja tavastamme käyttää evästeitä on GSK:n Evästekäytännössä.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on tätä tietosuojailmoitusta koskevia kysymyksiä tai pyyntöjä tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

GlaxoSmithKine Oy:
Piispansilta 9 A, 02230 Espoo, Puhelinvaihde: 010 30 30 30

Rekisterinpitäjä

GlaxoSmithKline Services Unlimited ja tämän verkkosivuston GlaxoSmithKlinen maakohtainen tytäryhtiö ovat henkilötietojesi rekisterinpitäjiä.

Katso GSK:n tytäryhtiöiden luettelo ja GSK:n tietosuojavastaavan yhteystiedot täältä.