Missio ja strategia

Toimintamme tähtää siihen, että tuotteemme ja palvelumme lisäävät ihmisten hyvinvointia: missiomme on auttaa ihmisiä tekemään enemmän, voimaan paremmin ja elämään pidempään. Liiketoimintamme kannalta tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme kolmen strategisen prioriteetin toteuttamiseen.

Monipuolisen liiketoiminnan kasvattaminen

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Teemme maailmanlaajuisesta liiketoiminnastamme monipuolista ja kestävää. Kehitämme entistä tasapainoisempaa liiketoimintaa, jolla pystymme tuottamaan kestävää myynnin kasvua. Monipuolisen liiketoiminnan strategiamme keskiössä ovat reseptilääkkeet, rokotteet ja itsehoitotuotteet.

 

Lisäarvoa tuovien tuotteiden kehittäminen

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Tutkimme ja kehitämme tuotteita, jotka tuovat arvokasta hyötyä potilaille ja yhteiskunnalle. Tutkimusorganisaation muutosten myötä pystymme paremmin kehittämään tuotteita, jotka tuovat merkittävää helpotusta potilaille ja terveydenhuollon asiantuntijoille. Muutoksilla pyrimme lisäämään lääke- ja rokotetutkimuksen ja kehityksen tuottavuutta. 

Esimerkkejä:

  • 20-30 potentiaalisesta tuotteesta tulossa uusia tutkimustuloksia vuoden 2018 loppuun mennessä
  • 14 rokotetta eri kehitysvaiheissa
  • 1500 eri tutkimuskumppania: akateemisia tutkimuslaitoksia, bioteknologian ja lääkealan yrityksiä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia

Toimintamallin yksinkertaistaminen

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Yksinkertaistamme toimintamalliamme, jotta voimme toimia tehokkaammin ja investoida muille toiminta-alueillemme. 

Samalla kun kehitämme toimintojamme, yksinkertaistamme ja tehostamme myös toimintatapojamme. Näin pystymme paremmin keskittymään olennaiseen.

 

Vastuullinen toiminta

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Toimimalla vastuullisesti pyrimme lisäämään kasvua, minimoimaan riskit ja parantamaan pitkän aikavälin taloudellista suorituskykyämme. Se, miten saavutamme tavoitteemme, on yhtä tärkeää kuin mitä saavutamme. Meille on tärkeää toimia vastuullisesti ja varmistammekin, että koko yrityskulttuurimme ja kaikki päätöksemme pohjautuvat arvoihimme.

 

Esimerkkejä

  • Lääketeollisuuden kolmas sija Dow Jones kestävän kehityksen indeksissä, joka mittaa taloudellista, sosiaalista ja ympäristöä koskevaa toimintaa
  • 100 % markkinoistamme toimii uuden kaupallisen mallimme mukaan