Men having discussion

Eettiset ohjeet, säännöt ja ehdot

Eettisesti kestävällä tavalla toimiminen on meille elinehto. Suomessa toimintaamme ohjaavat GSK:n omien tiukkojen sääntöjen lisäksi Lääketeollisuus ry:n eettiset ohjeet sekä Suomen lainsäädäntö.

Työntekijämme sitoutuvat siihen, että toimivat rehellisesti, eettisesti ja vastuullisesti. Kaikki työntekijät suorittavat vuosittain mittavan koulutuskokonaisuuden, jonka avulla varmistamme, että ohjeistukset ja säännöt ymmärretään ja viedään käytäntöön. Seuraamme jatkuvasti käytäntöjämme, jotta voimme varmistaa, että elämme sääntöjen ja ohjeistusten mukaisesti myös käytännössä.

Lääketeollisuus ry:n Eettiset ohjeet sisältävät yksityiskohtaisia säännöksiä kuluttajille ja terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnatusta lääkemarkkinoinnista ja -informaatiosta. Eettisten ohjeiden soveltamista ja noudattamista ohjaa ja valvoo puolueeton Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja sen alaisuudessa toimivat tarkastusvaliokunnat.


Tutustu myös GSK:n omiin globaaleihin sääntöihin ja ohjeistuksiin:

  • Code of Conduct
  • Code of Practice for Promotion and Scientific Engagement (prescription medicines)
  • Anti-Bribery and Corruption Policy 
  • GSK Anti-Bribery and Corruption Guidelines for Third Parties

Sopimus- ja toimitusehdot: