Scientist Ware

Tutkimusyhteistyö

Uusien hoitojen kehittäminen vaatii vankkaa lääketieteellistä osaamista, ja siksi yhteistyö lääkäreiden kanssa on keskeistä kliinisten tutkimustemme toteutuksessa.

Useimmiten teemme yhteistyötä tutkimusinstituuttien kanssa, ja niissä työskentelevien lääkäreiden kautta löydämme vapaaehtoisia osallistumaan tutkimuksiimme. Heidän kauttaan osallistujat saavat lääkkeet tai rokotukset tutkimusten aikana, ja lääkärit myös seuraavat tuloksia.

Teemme tutkimusinstituuttien kanssa aina kirjalliset sopimukset, ja maksamme heille lääketieteellisiin tutkimuksiimme osallistumisesta. Korvaus kattaa heidän työntekijöidensä tutkimukseen käyttämänsä ajan sekä kustannukset, jotka aiheutuvat kun selvitetään potilaan soveltuvuutta tutkimukseen ja hoidon tehokkuutta ja turvallisuutta.

Tiukat säännöt määrittävät kaikkea yhteistyötämme lääkäreiden kanssa.

  • Kaikki kliinisten tutkimusten tutkijat valitaan ainoastaan perustuen heidän pätevyyteensä tehdä laadukasta kliinistä tutkimusta.
  • Valinnassa ei huomioida sitä, ovatko he aikaisemmin käyttäneet GSK:n tuotteita.
  • Emme myöskään pyri taloudellisesti vaikuttamaan tutkijoiden päätöksiin ottaa potilaita mukaan tutkimukseen tai pitää potilaita mukana tutkimuksessa.
  • Kaikista lääkäreille maksetuista palkkioista tehdään sopimus.
  • Lääkäreille maksettavien palkkioiden on vastattava markkinoiden mukaista korvausta tehdystä työstä ja tarjotuista palveluista.

GSK on edelläkävijä avoimuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden parantamisessa. Olemme ottaneet monta tärkeää askelta avoimuuden lisäämiseksi:

  • Julkaisemme kaikkien kliinisten tutkimustemme tulokset riippumatta siitä, ovatko ne myönteisiä vai kielteisiä.
  • Olemme avanneet pääsyn kliinisten lääketutkimuksemme potilastason tutkimustuloksiin jatkotutkimuksia ja uudelleen analysointia varten.
  • Julkaisemme terveydenhuollon ammattilaisille ja heidän tutkimuslaitoksilleen maksamamme korvaukset vuodesta 2016 alkaen.