Doctor profile

Muuttuva yhteistyö

Potilaat hyötyvät lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisestä yhteistyöstä, jonka avulla on pystytty kehittämään lukuisia innovatiivisia lääkkeitä ja muuttamaan suuresti monien sairauksien vaikutusta ihmisten elämään.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat GSK:lle arvokkaita yhteistyökumppaneita. Terveydenhuollon ammattilaisten tutkimusosaaminen, lääketieteellinen asian­tuntijuus ja näkemys potilaiden hoidosta ovat tärkeitä, jotta lääketiede kehittyy ja potilaiden sekä kansanterveyden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Ilman tiivistä yhteistyötä uusien hoitojen kehittäminen saattaisi pysähtyä.

GSK on edelläkävijä avoimuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden parantamisessa. Olemme ottaneet monta tärkeää askelta avoimuuden lisäämiseksi:

  • Julkaisimme ensimmäisenä lääkeyrityksenä tiedot potilasjärjestöjen kanssa tekemästämme yhteistyöstä jo vuonna 2006.
  • Sen jälkeen ryhdyimme julkaisemaan kaikkien kliinisten tutkimustemme tulokset riippumatta siitä, olivatko ne myönteisiä vai kielteisiä.
  • Vuonna 2013 GSK avasi myös pääsyn kliinisten lääketutkimustensa potilastason tutkimustuloksiin jatkotutkimuksia ja uudelleen analysointia varten.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tärkeitä kumppaneitamme. GSK tekee monipuolista yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa esim. kliinisessä tutkimustyössä ja asiantuntijatyöryhmätyöskentelyssä. Vuorovaikutus terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on välttämätöntä, jotta voimme varmistaa, että kehittämämme lääkkeet vastaavat potilaiden tarpeisiin.