Partnership scientist

Etuuksien julkistaminen

Terveydenhuollon ammattilaisten tutkimusosaaminen, lääketieteellinen asian­tuntijuus ja näkemys potilaiden hoidosta ovat tärkeitä, jotta lääketiede kehittyy ja potilaiden sekä kansanterveyden tarpeisiin pystytään vastaamaan.

Julkistaminen EFPIA:n ohjeiden mukaan
Noudatamme julkistamisessa Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestö EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) ja Lääketeollisuus ry:n ohjeita.

Viimeisimmät julkistetut taloudelliset etuudet ovat vuodelta 2019. Etuudet julkistetaan henkilötasolla ja vain poikkeustapauksissa yhteenvetomuodossa.

Terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksetut tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät taloudelliset etuudet julkistetaan yhteenveto­muodossa EFPIA-ohjeistuksen mukaisesti.

Täältä pääset tutustumaan Suomea koskeviin tietoihin.