Doctor and rep

Terveydenhuollon ammattilaiset

Lääkkeet ja rokotteet hyödyttävät sekä yksittäisiä potilaita että koko yhteiskuntaa merkittävällä tavalla. Jotta voimme tuotteidemme avulla edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, meidän on tehtävä yhteistyötä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa läpi koko tuotteen elinkaaren: alkaen tutkimuksesta ja kehityksestä aina tuotteen markkinoille tuloon asti.

Yhteistyö potilaiden, tutkijoiden, lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa tehokkaita lääketutkimuksia, kehittää sairauksien hoitoa ja vastata potilaiden todellisiin tarpeisiin.

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Haluamme olla osa toimivaa kokonaisvaltaista terveydenhuoltoketjua.Teemme siksi yhteistyötä monien eri tahojen kanssa – tarkkojen läpinäkyvyysperiaatteiden mukaan. Meille on tärkeää, että terveydenhuoltoa kehitetään siten, että siitä hyötyvät niin potilaat, terveydenhuoltojärjestelmä kuin yhteiskuntakin.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä rooli lääkkeiden kehityksessä ja uusien lääkkeiden käyttöönotossa: tutkijoina, neuvonantajina ja joskus myös koulutettavina.