GSK:n ohjeet apteekeille lääkevarmennusilmoituksia varten

GSK saa automaattisen ilmoituksen kaikista GSK:n tuotteisiin liittyvistä hälytyksistä ja ne tutkitaan kolmen työpäivän sisällä. Lisäksi suosittelemme tekemään ilmoituksen Tamron Tuovi-järjestelmän kautta. Älä palauta näytettä Tamroon ennen erillistä pyyntöä.

Kuva pakkauksen 2D-matriisista ja silmin luettavista tiedoista nopeuttaa ilmoituksen tutkimista.

Tuovi-järjestelmään tarvittavat tiedot virheilmoituksen tutkimista varten:

Vähimmäistiedot ilmoituksessa

 • Alert ID (jos tiedossa)
 • Kuvaus ongelmasta
 • Ilmoittajan yhteystiedot
 • Kuva 2D-matriisista ja silmin luettavista tiedoista
 • Tuotteen nimi
 • Tuotekoodi (PC) eli GTIN
 • Eränumero (Lot)
 • Vanhenemispvm (EXP)
 • Yksilöity Sarjanumero (SN)

Tarvittaessa voitte olla yhteydessä:

 • GSK Tuoteinfo: puh. 010 3030 100
 • GSK Consumer Healthcare (Panadol, Voltaren Forte, Flixonase, Scopoderm) puh: 0800 774 080, scanda.consumer-relations@gsk.com