Maailman astmapäivä 1.5. – Aina on hyvä aika tarkistaa, onko astma hallinnassa?

Maailman astmapäivä on kansainvälisen järjestön, Global Initiative for Asthma (GINA), järjestämä päivä, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta astmasta maailmanlaajuisesti. Tänä vuonna Maailman astmapäivää vietetään Vappupäivänä 1.5.

Monia astmapotilaita voi lähestyvä kevät huolestuttaa. Huonosti hoidettu astma tekee elämästä usein hankalaa, erityisesti keväisin, jolloin ilma on täynnä siite- ja katupölyä.

Maailmanlaajuisesti astmasta kärsii 358 miljoonaa ihmistä.[1] Suomessa astmapotilaita on yli 500 000.[2] Arviolta 56-74 % astmapotilaista kärsii oireista, jotka vaikuttavat heidän jokapäiväiseen elämäänsä.[3] Tämä tarkoittaa sitä, että jopa sadat tuhannet astmapotilaat elävät Suomessakin oireiden kanssa, vaikka oireet voitaisiin saada hallintaan. Astmapotilaat usein tottuvat oireisiinsa ja uskovat, että jatkuvat oireet kuuluvat astmaan.

Onneksi muutos on mahdollista. Lääketiede on viime vuosikymmeninä kehittynyt kovalla vauhdilla, joten nykyään astma voidaan hoitaa lähes oireettomaksi. Oikein käytetty ja sopiva lääkitys mahdollistaa tavallisen, aktiivisen elämän. Myös astmaatikot voivat siis nauttia keväästä!

Maailman astmapäivä 1.5. 2018

Maailman astmapäivän teema on tänä vuonna: Ikinä ei ole liian aikaista tai myöhäistä – Aina on hyvä aika tarkastaa astmasi hallinta.[4] Astmapotilaiden onkin erityisen tärkeää oppia tunnistamaan, milloin astma ei ole hyvässä hallinnassa. Astmatesti on tähän hyvä työkalu.

Astmatesti on astmapotilaille tarkoitettu testi, jolla voidaan helposti ja nopeasti arvioida, miten hyvin astma on hallinnassa. Testin ovat laatineet astman hoitamiseen erikoistuneet lääkärit ja se on tieteellisesti testattu sadoilla astmapotilailla. Potilaat, lääkärit ja hoitajat voivat käyttää testituloksia apuna tarvittavan hoitotason määrittämisessä. Jos astmatestipisteesi ovat alle 20, astmasi ei todennäköisesti ole hallinnassa. Tällöin sinun olisi hyvä keskustella hoidosta lääkärin tai hoitajan kanssa.

TEE ASTMATESTI

Astmapotilaan on myös hyvä pohtia seuraavia kysymyksiä säännöllisesti:

  • Heräätkö öisin astman oireisiin kuten yskään? (Lue lisää astman yöoireista)
  • Käytätkö avaavaa lääkettä useammin kuin kaksi kertaa viikossa?
  • Otatko astmalääkkeet ohjeiden mukaisesti?
  • Estääkö astma sinua osallistumasta sosiaalisiin aktiviteetteihin?

GSK osallistuu Maailman astmapäivään ja tarjoaa paljon ajankohtaista infoa astmasta sosiaalisen median kanavissa. Seuraa GSK:n kansainvälisiä sosiaalisen median kanavia, ja kuulet muun muassa hyvästä astman hallinnasta, vakavasta astmasta ja siitä, mitä mahdollisuuksia uudet innovaatiomme ja digitalisaatio tarjoavat astman hoitoon.

Seuraa meitä: Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja LinkedInissä.

Lähteet:

[1] https://www.gsk.com/en-gb/behind-the-science/to-challenge-to-change/helping-patients-with-respiratory-disease/

[2] Astma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012. Saatavilla: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi06030

[3] Woodcock A, Vestbo A, et al. Effectiveness of fluticasone furoate plus vilanterol on asthma control in clinical practice: an open label, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2017; 390(10109): 2247-2255.

[4] World Asthma Day. Media Release. Global Initiative for Ashtma (GINA), 2018. Saatavilla: http://ginasthma.org/wp-content/uploads/2016/01/WAD-Press-release-2018.pdf