Taloudelliset etuudet: avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä yli 10 vuotta

GSK on edelläkävijä avoimuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden parantamisessa. Olemme ottaneet monta tärkeää askelta avoimuuden lisäämiseksi jo yli kymmenen vuoden ajan.

  • Julkaisimme ensimmäisenä lääkeyrityksenä tiedot potilasjärjestöjen kanssa tekemästämme yhteistyöstä jo vuonna 2006.
  • Sen jälkeen ryhdyimme ensimmäisinä julkaisemaan kaikkien kliinisten tutkimustemme tulokset riippumatta siitä, olivatko ne myönteisiä vai kielteisiä.
  • Vuonna 2013 GSK avasi myös pääsyn kliinisten lääketutkimustensa potilastason tutkimustuloksiin jatkotutkimuksia ja uudelleen analysointia varten.
  • Vuonna 2016 julkaisimme, muun lääketeollisuuden tavoin, ensimmäistä kertaa terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhuollon organisaatioille suorittamamme etuudet, Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestö EFPIA:n ohjeiden mukaan.
  • Vuoden 2016 alusta, GSK muutti myös ensimmäisenä lääkeyrityksenä tapansa jakaa tietoa ja järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisten eturistiriitojen estämiseksi.

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on keskeistä jotta voimme varmistaa, että kehittämämme lääkkeet vastaavat potilaiden tarpeisiin. Terveydenhuollon ammattilaisten tutkimusosaaminen, lääketieteellinen asian­tuntijuus ja näkemys potilaiden hoidosta ovat tärkeitä, jotta lääketiede kehittyy ja potilaiden sekä kansanterveyden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Ilman tiivistä yhteistyötä uusien hoitojen kehittäminen saattaisi pysähtyä.

Teemme yhteistyötä alueilla, jotka eivät koske tuotteidemme markkinointia, esim. kliinisessä tutkimuksessa ja asiantuntijatyöryhmätyöskentelyssä. Olemme myös kehittäneet tapoja tuoda lääketieteellistä informaatiota terveydenhuollon ammattilaisille esimerkiksi digitaalisten applikaatioiden avulla. Sen sijaan emme enää tue yksittäisten terveydenhuollon ammattilaisten kongresseihin osallistumista, emmekä maksa terveydenhuollon ammattilaisille luennoista, jotka koskevat reseptivalmisteitamme. Haluamme näin välttää mielikuvat mahdollisesta eturistiriidasta.

Terveydenhuollon ammattilaisille suoritettujen taloudellisten etuuksien julkistaminen

Tänään julkaistaan ne taloudelliset etuudet, jotka on maksettu terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille vuonna 2016, EFPIA ohjeistuksen mukaisesti.

Etuudet on julkistettu henkilötasolla ja vain poikkeustapauksissa yhteenvetomuodossa. Tutkimus- ja tuotekehitystyöhön liittyvät taloudelliset etuudet julkistetaan yhteenveto­muodossa.

GSK:n EFPIA-raportti, muistio ja infograafi löytyvät täältä.