Avoin innovaatio

Avoin innovaatio tarkoittaa, että jaetaan osaamista, resursseja, aineetonta pääomaa ja tietoa ulkopuolisten tutkijoiden ja tiedeyhteisön kanssa. Aikaisemmin keskityimme GSK:ssa lähinnä kehittyvien maiden tarpeisiin esim. malarian, tuberkuloosin ja suolistoloisten hoitoihin, mutta nyt avoimen innovaation mallit tuodaan myös muille terapia-alueille.

Health Challenge – avoin innovaatiokilpailu

Suomessa GSK oli aloitteentekijä vuonna 2015 järjestetylle avoimelle innovaatiokilpailulle, yhteistyössä Mehiläisen ja UK Trade and Investmentin kanssa. Kilpailussa etsittiin uusia, inspiroivia ei-lääkkeellisiä ideoita ja ratkaisuja hengitystiesairauksien hoitotulosten parantamiseksi ja terveyshyötyjen lisäämiseksi. Kilpailua tuki TEKES.

Health Challenge -kilpailu pyrki etsimään ratkaisuja potilas- ja lääkärihaastatteluiden pohjalta tunnistettuihin haasteisiin. Näitä haasteita ovat esimerkiksi astma- ja keuhkoahtaumapotilaiden parempi hoitoon sitouttaminen, potilaan ja lääkärin välisen kommunikaation parantaminen sekä hengitystiesairauksista kärsivien potilaiden yksilöllisempi hoito.

Kilpailu oli suunnattu erityisesti suomalaisille ICT-alan startup -yrityksille, mutta kisaan voivat osallistua niin yksittäiset henkilöt, tiimit kuin yrityksetkin alasta riippumatta.

Kilpailuehdotuksista tuomaristo valitsi 10 parasta innovaatiota jatkoon. Kilpailun voittajaksi valittiin Revenio Reserchin lasten astmamittaustuote. Revenion tuote mahdollistaa lasten astman arvioinnin mittaamalla keuhkotoimintaa kotona unen aikana. Tuomaristo perusteli valintaa tuotteen innovatiivisuudella, soveltuvuudella globaaleille markkinoille ja sillä, kuinka tehokkaasti tuote parantaa hengitystiesairauksien hoitoa.

Voittaja sai monipuolisen räätälöidyn palkintopaketin, mahdollisuuden prototypoida ideaansa käytännössä GSK:n ja Mehiläisen kanssa sekä tukea kaupallistumiseen ja kansainvälistymiseen. Kilpailuun valitut ideat saivat näkyvyyttä ja ideoiden kehittäjien oli myös mahdollista verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa.

Oheinen yhteenveto (pdf) kokoaa vuoden 2015 Health Challenge -haastekilpailun kokemuksia, hyötyjä ja haasteita sekä asemoi toteutetun haastekilpailun osaksi challenge-perinnettä.
Lisäksi yhteenveto kokoaa haastattelu- ja työpajamenetelmin esille tuotuja ajatuksia challenge-menetelmän hyödyntämisestä jatkossa osana terveys- ja lääkealaa.