Tutkimus ja innovaatiot

Uusien lääkkeiden ja rokotteiden tutkiminen ja kehittäminen on liiketoimintamme ydin. GSK:n tavoitteena on tuoda markkinoille lääkkeitä ja rokotteita, jotka ovat ensimmäisiä luokassaan tai selkeitä parannuksia aiemmin käytössä olleisiin verrattuina.

GSK:lla on yli 150 vuotta pitkä historia tieteen soveltamisessa terveyden hyväksi.

Meillä on yli 13 000 tutkijaa organisaatiossamme, jotka yrittävät kehittää yhä tehokkaampia ja turvallisempia lääkkeitä ja rokotteita, yhä helppokäyttöisempiä laitteita ja myös aivan uusia hoitoja sairauksiin, joihin ei ole aikaisemmin lääkkeitä ollut.Tavoitteemme on näin tuoda markkinoille lääkkeitä ja rokotteita, jotka ovat aidosti innovatiivisia, ensimmäisiä luokassaan tai selkeitä parannuksia aiemmin käytössä olleisiin verrattuina.

  • GSK:lla on potentiaali rekisteröidä jopa 20 uutta tuotetta vuoteen 2020 mennessä
    • 80 % näistä uusista tuotteista on potentiaalisesti ensimmäisiä lajissaan
  • 40 potentiaalista uutta lääkettä ja rokotetta esitettiin R&D-tilaisuudessa talvella 2015
    • 10 faasi III -tutkimusta alkaa vuosina 2016/2017
    • 20 faasi II -tutkimusta alkaa vuosina 2016/2017

Olemme edelläkävijöitä tutkimustoiminnan läpinäkyvyyden lisäämisessä. Julkaisemme kaikkien kliinisten lääketutkimustemme tulokset tutkimusrekisterissämme riippumatta siitä, ovatko tutkimustulokset kielteisiä tai myönteisiä. Olemme myös avanneet pääsyn kliinisten
lääketutkimuksemme potilastason tuloksiin jatkotutkimuksia ja uudelleen analysointia varten.

GSK:n lääkkeitä ja rokotteita tutkitaan myös Suomessa

Suomessa tutkimuksen ja kehityksen painopisteenä  ovat rokotetutkimukset. Esimerkiksi HPV- ja pneumokokkirokotteita on tutkittu Suomessa laajoissa väestötutkimuksissa.

Suomessa tekemämme tutkimus- ja kehitysinvestoinnit tuottavat lisää tietoa nimenomaan suomalaisille potilaille tyypillisistä tarpeista. Investoinnit tarkoittavat myös suomalaisia työpaikkoja ja verotuloja. Lisäksi paikalliset kumppanimme voivat hyödyntää maailmanlaajuisen verkostomme kautta leviäviä uusia toiminta- ja ajattelutapoja.

Olemme käyttäneet Suomessa tapahtuvaan tuotteidemme kehittämiseen ja tutkimiseen noin 131 miljoonaa euroa viimeisen vuosikymmenen aikana (2006-2015). Vuonna 2015 investoimme 4,1 miljoonaa euroa.