Muuttuva yhteistyö

Potilaat hyötyvät lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisestä yhteistyöstä, jonka avulla on pystytty kehittämään lukuisia innovatiivisia lääkkeitä ja muuttamaan suuresti monien sairauksien vaikutusta ihmisten elämään.

Muuttuva yhteistyö

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat GSK:lle arvokkaita yhteistyökumppaneita. Heidän tutkimusosaamisensa, lääketieteellinen asian­tuntijuutensa ja näkemyksensä potilaiden hoidosta ovat meille tärkeitä. Tällainen yhteistyö­kumppanuus lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä on mielestämme hyvin tärkeää, jotta lääketiede kehittyy ja potilaiden ja kansanterveyden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Ilman vastaavaa yhteistyökumppanuutta uusien hoitojen kehittäminen saattaisi pysähtyä.

On erittäin tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat pystyvät luottamaan terveydenhuoltoon. Se vaikuttaa suuresti ihmisten vointiin ja hoitovasteeseen. Myös lääketeollisuuden, terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden välisten kontaktien on oltava läpinäkyviä ja vuorovaikutuksen oltava vastuullista ja avointa.

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä jo vuodesta 2006

GSK on edelläkävijä avoimuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden parantamisessa. Julkaisimme ensimmäisenä lääkeyrityksenä tiedot potilasjärjestöjen kanssa tekemästämme yhteistyöstä jo vuonna 2006. Sen jälkeen ryhdyimme julkaisemaan kaikkien kliinisten tutkimustemme tulokset riippumatta siitä, olivatko ne myönteisiä vai kielteisiä. Vuonna 2013 GSK avasi myös pääsyn kliinisten lääketutkimustensa potilastason tutkimustuloksiin jatkotutkimuksia ja uudelleen analysointia varten.

Seuraava askel oli tarkastella yrityksemme ja lääkäreiden välistä yhteistyötä. Potilaan pitää pystyä luottamaan siihen, että lääkärin hoitopäätös perustuu ainoastaan siihen, mikä lääke on potilaalle ja hänen sairautensa hoitoon juuri se sopivin. Siksi GSK on vuoden 2016 alusta muuttanut tapansa jakaa tietoa ja järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille.

  • GSK ei tue taloudellisesti yksittäisten terveydenhuollon ammattilaisten kongresseihin osallistumista.
  • Emme maksa terveydenhuollon ammattilaisille tuotteistamme luennoimisesta. Omat tieteelliset asiantuntijamme ja asiantuntijalääkärimme ovat terveydenhuollon ammattilaisten käytössä, kun tuotteistamme tarvitaan lisää tietoa. He vastaavat lääkkeidemme käyttöön liittyvän oikean tiedon jakamisesta. 
  • Kehitämme uudenlaisia, digitaalisia sovelluksia, joiden avulla voimme jakaa ajan tasalla olevaa tietoa.

Muutokset voimaan vuonna 2016

Nämä muutokset astuivat voimaan maailmanlaajuisesti vuoden 2016 alusta. Samanaikaisesti, vuoden 2016 toukokuussa julkistimme vuoden 2015 maksut terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat jatkossakin tärkeitä kumppaneitamme. GSK jatkaa edelleen monipuolista yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa esim. kliinisessä tutkimustyössä ja asiantuntijatyöryhmätyöskentelyssä. Tällainen vuorovaikutus on välttämätöntä, jotta voimme varmistaa, että kehittämämme lääkkeet vastaavat potilaiden tarpeisiin.