Muuttuva yhteistyö

Potilaat hyötyvät lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisestä yhteistyöstä, jonka avulla on pystytty kehittämään lukuisia innovatiivisia lääkkeitä ja muuttamaan suuresti monien sairauksien vaikutusta ihmisten elämään.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat GSK:lle arvokkaita yhteistyökumppaneita. Terveydenhuollon ammattilaisten tutkimusosaaminen, lääketieteellinen asian­tuntijuus ja näkemys potilaiden hoidosta ovat tärkeitä, jotta lääketiede kehittyy ja potilaiden sekä kansanterveyden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Ilman tiivistä yhteistyötä uusien hoitojen kehittäminen saattaisi pysähtyä.

On kuitenkin erittäin tärkeää, että potilaat pystyvät luottamaan lääkärin hoitopäätökseen. Siksi GSK on vuoden 2016 alusta muuttanut tapansa jakaa tietoa ja järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille. Potilaan pitää pystyä luottamaan siihen, että lääkärin hoitopäätös perustuu ainoastaan siihen, mikä lääke on potilaalle ja hänen sairautensa hoitoon juuri se sopivin.

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on edelleen keskeistä. Teemme yhteistyötä alueilla, jotka eivät koske tuotteidemme markkinointia, esim. kliinisessä tutkimuksessa. Olemme myös kehittäneet tapoja tuoda lääketieteellistä informaatiota terveydenhuollon ammattilaisille esimerkiksi digitaalisten applikaatioiden avulla. Sen sijaan emme enää tue yksittäisten terveydenhuollon ammattilaisten kongresseihin osallistumista, emmekä maksa terveydenhuollon ammattilaisille luennoista, jotka koskevat reseptivalmisteitamme.  

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä jo yli kymmenen vuoden ajan

GSK on edelläkävijä avoimuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden parantamisessa. Olemme ottaneet monta tärkeää askelta avoimuuden lisäämiseksi jo ennen vuonna 2016 tehtyjä muutoksia yhteistyöhön:

  • Julkaisimme ensimmäisenä lääkeyrityksenä tiedot potilasjärjestöjen kanssa tekemästämme yhteistyöstä jo vuonna 2006.
  • Sen jälkeen ryhdyimme julkaisemaan kaikkien kliinisten tutkimustemme tulokset riippumatta siitä, olivatko ne myönteisiä vai kielteisiä.
  • Vuonna 2013 GSK avasi myös pääsyn kliinisten lääketutkimustensa potilastason tutkimustuloksiin jatkotutkimuksia ja uudelleen analysointia varten.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat jatkossakin tärkeitä kumppaneitamme. GSK jatkaa edelleen monipuolista yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa esim. kliinisessä tutkimustyössä ja asiantuntijatyöryhmätyöskentelyssä. Vuorovaikutus terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on välttämätöntä, jotta voimme varmistaa, että kehittämämme lääkkeet vastaavat potilaiden tarpeisiin.