Etuuksien julkistaminen

Euroopassa lääkeyritysten on raportoitava terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksamistaan etuuksista vuodesta 2016 eteenpäin.

GSK on sitoutunut noudattamaan Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestö EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) ja Lääketeollisuus ry:n ohjeita.

Julkistamme ne taloudelliset etuudet, jotka on maksettu terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille vuonna 2015. Etuudet julkistetaan henkilötasolla ja vain poikkeustapauksissa yhteenvetomuodossa.

Terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksetut tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät taloudelliset etuudet julkistetaan yhteenveto­muodossa.


Vuonna 2015 GSK on maksanut etuuksia seuraavasti:

  • Terveydenhuollon ammattilaisille (379 kpl) 302 000 euroa
  • Terveydenhuollon organisaatioille (35 kpl) 168 000 euroa

  • Tutkimus ja tuotekehitys 2,6 miljoonaa euroa

 

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan Suomea koskeviin tietoihin.