Etuuksien julkistaminen

Terveydenhuollon ammattilaisten tutkimusosaaminen, lääketieteellinen asian­tuntijuus ja näkemys potilaiden hoidosta ovat tärkeitä, jotta lääketiede kehittyy ja potilaiden sekä kansanterveyden tarpeisiin pystytään vastaamaan.

On myös erittäin tärkeää, ettei synny vääriä mielikuvia mahdollisesta eturistiriidasta. Siksi GSK on vuoden 2016 alusta muuttanut tapansa jakaa tietoa ja järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille.

Teemme yhteistyötä vain alueilla, jotka eivät koske tuotteidemme markkinointia. Yhteistyö koskee esimerkiksi kliinisiä tutkimuksia, konsultaatiota ja tapahtumien tukemista. Olemme myös kehittäneet tapoja tuoda lääketieteellistä informaatiota terveydenhuollon ammattilaisille esimerkiksi digitaalisten applikaatioiden avulla. Sen sijaan GSK ei enää tue yksittäisten terveydenhuollon ammattilaisten kongresseihin osallistumista, emmekä maksa terveydenhuollon ammattilaisille luennoista, jotka koskevat reseptivalmisteitamme. 

Julkistaminen EFPIA:n ohjeiden mukaan
Noudatamme julkistamisessa Euroopan lääketeollisuusliitojen kattojärjestö EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) ja Lääketeollisuus ry:n ohjeita.

Viimeisimmät julkistetut taloudelliset etuudet ovat vuodelta 2017. Etuudet julkistetaan henkilötasolla ja vain poikkeustapauksissa yhteenvetomuodossa.

Terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksetut tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät taloudelliset etuudet julkistetaan yhteenveto­muodossa EFPIA-ohjeistuksen mukaisesti.

Täältä pääset tutustumaan Suomea koskeviin tietoihin.