HIV:n aikainen diagnoosi edelleen avainasemassa hoidon onnistumisessa

Maailmanlaajuista AIDS-päivää vietetään 1. joulukuuta. HIV-tartuntaan ja AIDSiin liittyy vielä tänäkin päivänä paljon virheellisiä uskomuksia ja pelkoja. HIV ei etene AIDSiksi, mikäli hoito aloitetaan riittävän ajoissa. AIDSiksi edennyttä infektiota pystytään myös nykyisin hoitamaan tehokkaasti.1 Oikein ja ajoissa hoidettuna HIV ei siis enää lyhennä elinikää ja esimerkiksi terveiden lapsien saaminen on mahdollista sairaudesta huolimatta.

Suomessa on arvion mukaan noin 800 HIV-tartunnan saanutta ihmistä, jotka sairastavat tautia tietämättään. Tartunnan voi saada esimerkiksi tartunnastaan tietämättömältä henkilöltä. Sukupuolitautitestiä suositellaankin otettavaksi aina kun on syytä epäillä tartuntariskiä. HIV-virusta voi tartuttaa tietämättään ja tahtomattaan. Sairastuneet kokevat edelleen häpeää ja tartuntaa peitellään muilta ihmisiltä, vaikka tietous sairaudesta ja sen hoitomahdollisuuksista on lisääntynyt.

Tammikuussa 2018 julkaistaan päivitetty sähköinen HIV-hoitotyön käsikirja, jota koordinoi Suomen HIV/Aids-sairaanhoitajayhdistys. Käsikirja on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä opiskelijoille ja siihen on koottu ajantasaista tietoa tartuntoihin liittyen.

HIV-testiä suositellaan kaikille aikuisille

HIV-testi kannattaa tehdä muissakin elämäntilanteissa kuin uuden ihmissuhteen alkaessa. Jokaisella olisi hyvä olla ajantasainen tieto omasta HIV-statuksestaan, vaikkei varsinaisesti kuuluisikaan riskiryhmään. HIV-tartuntoja esiintyy kaikenlaisten ihmisten keskuudessa ja kaikissa elämäntilanteissa. Valitettavan usein HIV-tartunta löydetään kuitenkin myöhäisessä vaiheessa, kun lääkitystä olisi jo pitänyt käyttää pidemmän aikaa.

Lohdullista on kuitenkin se, että lääkkeet aiheuttavat enää harvoin haittavaikutuksia ja ne ovat yleisesti hyvin siedettyjä. Infektion tarttuminen sekä eteneminen voidaan tehokkaasti estää, kun sairastuneen virusmäärät pidetään lääkehoidolla mittaamattomissa.

HIV-testauksia voi käydä ottamassa omalla terveysasemalla, opiskelija- ja työterveyshuollossa, yksityisillä terveysasemilla sekä sukupuolitautien poliklinikoilla. HIV-testaus on mahdollista saada myös anonyymisti matalan kynnyksen paikoissa, kuten SPR:n Pluspisteillä, Hivpointissa sekä Positiiviset Ry:ssä.

GSK edistää parempaa HIV-diagnosointia

GSK on Suomessa mukana edistämässä parempaa HIV:in diagnosointia yhteistyössä mm. HIV-säätiön kanssa. Tärkeä yhteistyöhanke on HIV-kotitestauksen käyttöönoton nopeuttaminen ja edesauttaminen, jotta testien piiriin saataisiin myös sellaiset henkilöt, jotka eivät aiemmin ole voineet tai halunneet testauttaa itseään terveyskeskuksissa. Yhteistyön ansiosta HIV-kotitestit saadaan suomen apteekkeihin vuonna 2018.

On luonnollista, että sairastuminen aiheuttaa potilaalle shokin ja vaatii pitkää sopeutumisaikaa tilanteeseen. Apua ja tukea on kuitenkin saatavilla, eikä sairastuminen tarkoita enää omasta elämästä luopumista, vaan elinikäistä lääkitystä ja kontrollikäyntejä sekä ennen kaikkea sopeutumista pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen.2

 

Lähteet:

1 www.hivpoint.fi

2 Media Planet/HIV-testi voi pelastaa hengen -artikkeli