GSK julkaisi potilasjärjestötuet vuodelta 2016

Potilasjärjestöt edistävät kansanterveyttä ja tekevät arvokasta sairauksia ennaltaehkäisevää työtä. Erilaiset yhteistyöprojektit ja kumppanuudet ovat potilasjärjestöille tärkeitä tukijoita ja mahdollistajia. Esimerkiksi HIV-säätiö on tehnyt yhteistyötä lääkeyhtiö GSK:n kanssa kotitestausprojektissa, jota GSK tuki 35 100 eurolla.

HIV-kotitestausprojekti GSK:n vuoden laajin yhteistyöhanke

HIV-säätiön kotitestausprojektissa selvitetään ja testataan HIV-kotitestien käytettävyyttä ja luotettavuutta. GSK:n tuen tavoitteena on kotitestauksen käyttöönoton nopeuttaminen ja edesauttaminen Suomessa. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä Suomessa on arvioilta 1 000 HIV-potilasta, jotka eivät tiedä kantavansa HIV:iä. Lisäksi 30 % diagnooseista tehdään hyvin myöhäisessä vaiheessa.

Myöhäinen diagnosointi on sairauden hoidon kannalta huonoa, sillä riski sairastua liitännäissairauksiin kasvaa myöhäisen diagnoosin myötä. HIV:in hoito olisikin tärkeä päästä aloittamaan mahdollisimman pian tartunnan toteamisen jälkeen. Kotitestauksen avulla testien piiriin saataisiin myös sellaiset henkilöt, jotka eivät aiemmin ole voineet tai halunneet testauttaa itseään terveyskeskuksissa.

Yhteistyön periaatteina luottamus ja molemminpuolinen kunnioitus

Potilasjärjestöyhteistyössä on tärkeää, että potilaiden mahdollisuuksia saada heidän tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluja ja hyvää hoitoa edistetään yhdessä. GSK tekee potilasjärjestöyhteistyötä noudattaen läpinäkyvyysperiaatetta, GSK:n omia eettisiä standardeja sekä lääkemarkkinoinnin ohjeita. GSK onkin tehnyt töitä avoimuuden lisäämiseksi jo pitkän aikaa ja GSK:ta voidaan pitää edelläkävijänä toiminnan läpinäkyvyyden parantamisessa.

HIV-säätiön lisäksi GSK teki yhteistyötä Suomessa vuoden 2016 aikana seuraavien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa: Epilepsialiitto ry, Hengitysliitto ry, Pääkaupunkiseudun Hengitys ry, Positiiviset ry, Munuais- ja maksaliitto ry ja Syöpäpotilaat ry/Gynekologisten syöpien verkosto.

Läpinäkyvyyden edelläkävijä

GSK julkaisi ensimmäisenä lääkeyrityksenä tiedot potilasjärjestöjen kanssa tekemästä yhteistyöstä jo vuonna 2006. Tämän jälkeen GSK ryhtyi julkaisemaan kaikkien kliinisten tutkimusten tulokset riippumatta siitä, olivatko ne myönteisiä vai kielteisiä. Vuonna 2013 GSK avasi myös pääsyn kliinisten lääketutkimustensa potilastason tutkimustuloksiin jatkotutkimuksia ja uudelleen analysointia varten.

GSK:n seuraava askel avoimuuden lisäämiseksi oli lääkäreiden kanssa tehtävän yhteistyön tarkasteleminen. Potilaan pitää pystyä luottamaan siihen, että lääkärin hoitopäätös perustuu ainoastaan siihen, mikä lääke on potilaalle ja hänen sairautensa hoitoon juuri se sopivin. Siksi GSK on vuoden 2016 alusta muuttanut tapansa jakaa tietoa ja järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue lisää GSK:n potilasjärjestöyhteistyöstä ja muuttuneesta yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

 

Lisätietoja antaa: Susanna Korpivaara, GSK, yhteiskuntasuhdejohtaja: susanna.m.korpivaara@gsk.com, Puh. 050 4200 529